Поиск на сайте:  Каталог автомобилей

Каталог автомобилей » Chevrolet » Trailblazer

» Trailblazer (GMT800)

4.2 i 24V (295 Hp)

4.2 i 24V 2WD (279 Hp)

4.2 i 24V 4WD (279 Hp)

4.2 i 24V AWD (273 Hp)

4.2 i 24V AWD (295 Hp)

4.2 i 24V EXT (295 Hp)

4.2 i 24V EXT 4WD (295 Hp)

5.3 i V8 16V 2WD (294 Hp)

5.3 i V8 16V 4WD (294 Hp)

5.3 i V8 2WD (288 Hp)

5.3 i V8 4WD (288 Hp)

5.3 i V8 4WD EXT (304 Hp)

5.3 i V8 EXT (304 Hp)

6.0 i V8 16V SS (400 Hp)

6.0 i V8 16V SS AWD (400 Hp)

Смотрите также

» Chevrolet METRO

» Chevrolet ALERO

» Chevrolet EVANDA

» Chevrolet CELTA

» Chevrolet NIVA

» Chevrolet MATIZ

» Chevrolet ASTRA