Поиск на сайте:  Каталог автомобилей

Каталог автомобилей » Toyota » Cresta

» Cresta (GX100)

2.0 i (140 Hp)

2.4 d (97 Hp)

2.5 i V6 24V (200 Hp)

» Cresta (GX80)

2.4 i (150 Hp)

2.5 i (180 Hp)

» Cresta (GX90)

1.8 i 16V SC (120 Hp)

2.0 i (135 Hp)

2.5 i 24V (180 Hp)

3.0 i 24V (220 Hp)

Смотрите также

» Toyota DUET

» Toyota CAMI

» Toyota HARRIER

» Toyota LAND CRUISER

» Toyota REGIUS

» Toyota PLATZ

» Toyota CARIB