Поиск на сайте:  Каталог автомобилей

Каталог автомобилей » Toyota » Verossa

» Verossa

2.0 i 24V (160 Hp)

2.5 i 24V Turbo (280 Hp)

2.5 i 24V VVT-i (200 Hp)

Смотрите также

» Toyota ALTEZZA

» Toyota CAMI

» Toyota STARLET

» Toyota CYNOS

» Toyota PLATZ

» Toyota PRONARD

» Toyota HIGHLANDER