Поиск на сайте:  Каталог автомобилей

Каталог автомобилей » Volvo » C70

» C70 Convertible

2.0 20V (180 Hp)

2.0 20V Turbo (225 Hp)

2.0 i T (163 Hp)

2.3 20V T-5 (239 Hp)

2.3 i 20V T5 (245 Hp)

2.4 i 20V (200 Hp)

2.5 20 V (170 Hp)

2.5 20V Turbo (193 Hp)

» C70 Coupe

2.0 20V (180 Hp)

2.0 20V Turbo (225 Hp)

2.0 i T (163 Hp)

2.3 20V T-5 (240 Hp)

2.5 20 V (170 Hp)

2.5 20V T (193 Hp)

» C70 Coupe Cabrio II

2.4 i 20V (140 Hp)

2.4 i 20V (170 Hp)

2.5 i 20V (220 Hp)

Смотрите также

» Volvo 960

» Volvo 440 K

» Volvo V50

» Volvo 480 E

» Volvo V70

» Volvo XC70

» Volvo S80